ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak vagy üzletünknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az weblapunk elérhetőségek menüpontjában megadott lehetőségek bármely formájában rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői adatok ismertetése
 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 • Kellékszavatosság
 • Adatkezelési információk
 • További, fontos tájékoztatók

Üzemeltetői adatok

 • Rövid név TORONTO ’93 Bt.
 • Teljes név TORONTO ’93 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
 • Székhely cím 6726 Szeged, Vedres utca 13.
 • Alapítás éve* 1993
 • Adószám 21702666-1-06
 • Jegyzett tőke 100.000 Ft alatt
 • Főtevékenység 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az üzletünkben általunk importált kizárólag minőségi és ellenőrzött műszaki és egyéb cikkeket forgalmazunk.

A termékek garanciával vagy szavatossággal, egyéb esetben kellékszavatossággal rendelkeznek, melyekről hiteles papírt állítunk ki. További garanciális tudnivalókról a garanciális kérdések menüpontban olvashat. Üzletünkben található termékekről bővebb információt, használati tanácsot az termékek vagy szolgáltatások menüpontban talál.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a 45/2014.évi Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélkül bármikor megváltoztassa, viszont a Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

FIGYELEM! Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.

Jóllehet a weboldal üzemeltetője a weboldalt folyamatosan ellenőrzi, aktualizálja, mégis előfordulhat, hogy helytelen adat kerül megjelenítésre. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a helytelenül feltüntetett adatokat felülvizsgálja és utólagosan pontosítsa.

Az üzemeltetője semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

 • az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. (pl. vírus.)
 • bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a web áruház akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
 • bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
 • bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

A weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs. A weboldal üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a weboldal való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás az oldalhoz kapcsolódó felelősségére történik. Mindenkor a Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető szabadon megváltoztathat bármely árat, határidőt, melyek mindenkor a weboldalon történő megjelenéskor életbe lépettnek tekintendők. Akciós árral szereplő vagy csökkentett értékű termékeink mindig raktárkészletünk erejéig érvényesek, ide értve az olyan akciós termékeket is, amikor a kedvezmény nem (csak) az árban hanem egy termékhez adott esetleges ajándék formájában jelentkezik.

A honlap tulajdonosa az itt leírtakon kívül semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A weboldal internetes üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Az internetes weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Termékekkel, rendeléssel, szállítással, valamint bármilyen további üzlettel kapcsolatos kérdéssel vagy problémával, panasszal forduljon bizalommal az üzemeltetőhöz

Ezt megteheti valamelyik elérhetőségeink egyikén: a Kapcsolati menüpontban!

Kiskorú felhasználó

Kiskorú látogatók részére ajánlott, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! A weboldal nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.